Open dansavond

De dansgroep van `t Aol Volk organiseert een open dansavond op 12 februari vanaf 19.45 uur in de Meerstede in Emmermeer. Vele dansers zijn al (tientallen) jaren lid van de groep: een teken dat het dansen bij de groep een erg plezierige bezigheid is. Dat geldt zowel voor een optreden als voor de oefenavonden, die om de twee weken plaatsvinden. Het lijkt de groep aannemelijk dat meer mensen plezier (willen) beleven aan het oefenen van folkloristische dansen. Welnu, dat kan. Op 12 februari zijn belangstellenden vanaf 19.45 uur van harte welkom op een open dansavond in de Meerstede in Emmermeer. Verder lezen Open dansavond

Drie leden ’t Aol Volk ontvangen lintje

Drie leden van de folkloristische verenging ’t Aol’ Volk uit Emmen kregen maandag een koninklijke onderscheiding opgespeld. Leny Veldhuis-Teuben (75), Ab Groote (77) en Anne Tinge (68), allen uit Emmen, werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.De bijbehorende versierselen werden hen opgespeld door burgemeester Eric van Oosterhout tijdens een bijeenkomst in wijkcentrum De Meerstede in Emmermeer. Staat van dienst Het drietal ontving de lintjes vanwege hun lange staat van dienst: elk waren meer dan veertig jaar vrijwilliger bij deze vereniging die zich inzet voor het behoud van de Drentse cultuur en folklore. De heer Groote spant zich al Verder lezen Drie leden ’t Aol Volk ontvangen lintje

Film opnames ZOD Vincent van Gogh

Hoe mooi is het dat je een jeugd- en kinderdansgroep hebt, over kleding beschikt begin 1900 en dan uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de film die wordt gemaakt over Vincent van Gogh.Vrijdag 3 november hebben 5 meisjes en 3 moeders meegedaan met de filmopnames over Vincent van Gogh bij de Sukerei Damwald. De film “23 brieven van Vincent” heeft betrekking op de periode van 11 september tot 5 december 1883, toen trok Vincent door Drenthe en heeft hij 23 brieven, voornamelijk aan zijn broer Theo, geschreven.Het was voor de kinderen een dag om niet te vergeten. Het regenachtige Verder lezen Film opnames ZOD Vincent van Gogh

Ere Leden

Tijdens de twee bijeenkomsten van de Dans en de Toneelgroep van ’t Aol’ Volk werd het “keurcorps van ereleden” uitgebreid met vier nieuwe leden. Jans en Lien Harms, beide lid van de Dansgroep en Tina Bouwmeester en Lientje Weggemans, beide lid van de Toneelgroep. Bij monde van de voorzitter van het bestuur werden de vier benoemd tot erelid. Zij zijn over een periode van 55 jaar of meer op verschillende vlakken actief  geweest en daarmee zijn zij van zeer grote waarde voor de vereniging. Naast de eer mochten zij een prachtige oorkonde, bloemen en felicitaties in ontvangst nemen.

Ledenvergadering ’t Aol’Volk Emmen

Drentse Vereniging ’t Aol’ Volk – Emmen Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 6 juli 2023 werd afscheid genomen van de secretaris van het bestuur  Albertje Steensma. Als dank voor de lange en brede staat van dienst binnen de vereniging werd zij samen met haar man Watze tot ereleden van ’t Aol’ Volk benoemd. Daarnaast werd aan Albertje de Buiskool Trofee uitgereikt. Deze wordt eens in de zoveel tijd uitgereikt aan een persoon of een groep van personen, die zich inzet(ten) voor de Drentse folklore en Drentse cultuur in al haar geledingen of op dit gebied bijzondere prestaties heeft of Verder lezen Ledenvergadering ’t Aol’Volk Emmen

’t Aol’ Volk bij Ellert&Brammert

Jaarlijks wordt Openluchtmuseum Ellert en Brammert tot leven gewekt ! Dit jaar op       zondag 2 juli 2023 vanaf 11.00 uur  Levende Drentse geschiedenis door ’t Aol’ Volk – Emmen  Er wordt gewerkt, getrouwd, gerouwd, gedanst en vele behuizingen in het Openluchtmuseum hebben bewoners die u laten zien hoe men vroeger op het Ellertsveld leefde ! De hele dag lopen er vreemde figuren van “vroeger” rond. Het landlopersechtpaar houdt zich bezig met alles wat niet is toegestaan en het stel zal dan ook zeker af en toe in de gevangenis worden opgesloten, want de veldwachter ziet er natuurlijk op Verder lezen ’t Aol’ Volk bij Ellert&Brammert