Drentse Vereniging ’t Aol’ Volk

Het doel van ’t Aol’ Volk is het bewaren van de Drentse cultuur en folklore.

De vereniging, opgericht in 1948, tracht dit doel te bereiken door het geven van toneelvoorstellingen en voordrachtwedstrijden in het Drents dialect.

Voorts door het optreden van de dansgroep en de kinderdansgroep, het opvoeren van een boerenbruiloft anno 1860, het showen van oude Drentse kleding en het stimuleren van palmpaasgebruiken en paasvuren.

Voor Algemene informatie over de vereniging kunt u hier contact opnemen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 13,00 per jaar (seizoen mei 2021 t/m april 2022).
Als lid ontvangt u vier keer per jaar ons verenigingsblad ” ’t Aol’ Volk”.
En heeft u korting op de toegangskaarten van de toneeluitvoeringen.
U kunt zich opgeven als lid/donateur door:

  1. Het aanmeld formulier in te vullen en naar het ledenadministratie te sturen
  2. Emailtje te sturen naar ledenadministratie@aolvolkemmen.nl
  3. Een briefje naar Ledenadministratie ’t Aol’ Volk Emmen.
    p/a Verlengde Vaart NZ 95
    7887 EJ Erica
    +31(0)591-302322

Vergeet vooral niet eventuele verhuizing, wijziging telefoonnummer, etc. door te geven! Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit vóór 1 maart schriftelijk te doen bij de ledenadministratie.

AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op 25 mei is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.

Uw naam, adres en woonplaats hebben wij nodig om U ons verenigingskrantje te kunnen toezenden, alsmede de gegevens om de contributie te kunnen innen.
Dit zijn ook de enige gegevens die bij ons bekend zijn.
De gegevens zijn op een beveiligde computer opgeslagen bij onze ledenadministratie en worden nimmer aan derden doorgegeven.
Bij opzegging worden alle gegevens uit het systeem verwijderd.
Zonder tegenbericht uwerzijds aan het secretariaat gaan wij er van uit dat U instemt met de wijze waarop wij met Uw gegevens omgaan en deze beheren.