Ere Leden

Tijdens de twee bijeenkomsten van de Dans en de Toneelgroep van ’t Aol’ Volk werd het “keurcorps van ereleden” uitgebreid met vier nieuwe leden. Jans en Lien Harms, beide lid van de Dansgroep en Tina Bouwmeester en Lientje Weggemans, beide lid van de Toneelgroep. Bij monde van de voorzitter van het bestuur werden de vier benoemd tot erelid. Zij zijn over een periode van 55 jaar of meer op verschillende vlakken actief  geweest en daarmee zijn zij van zeer grote waarde voor de vereniging. Naast de eer mochten zij een prachtige oorkonde, bloemen en felicitaties in ontvangst nemen.

Jans en Lien
Tina en Lientje