Ledenvergadering ’t Aol’Volk Emmen

Drentse Vereniging ’t Aol’ Volk – Emmen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 6 juli 2023 werd afscheid genomen van de secretaris van het bestuur  Albertje Steensma. Als dank voor de lange en brede staat van dienst binnen de vereniging werd zij samen met haar man Watze tot ereleden van ’t Aol’ Volk benoemd.

Daarnaast werd aan Albertje de Buiskool Trofee uitgereikt. Deze wordt eens in de zoveel tijd uitgereikt aan een persoon of een groep van personen, die zich inzet(ten) voor de Drentse folklore en Drentse cultuur in al haar geledingen of op dit gebied bijzondere prestaties heeft of hebben geleverd.
Albertje past daar naadloos in wat betreft haar lange en brede inzet binnen t Aol’ Volk.

Albertje met de Buiskool trofee