Lid worden

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 13,00 per jaar  (INGAANDE SEIZOEN mei 2021- april  2022).
Als lid ontvangt u vier keer per jaar ons verenigingsblad ” ’t Aol’ Volk”.
En heeft u korting op de toegangskaarten van de toneeluitvoeringen.
U kunt zich opgeven als lid/donateur door:

  1. Het aanmeld formulier in te vullen en naar het ledenadministratie te sturen
  2. Emailtje te sturen naar ledenadministratie@aolvolkemmen.nl
  3. Een briefje naar Ledenadministratie ’t Aol’ Volk Emmen.
    p/a Verlengde Vaart NZ 95
    7887 EJ Erica
    +31(0)591-302322

N.B:
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Op 25 mei is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden.
Uw naam, adres en woonplaats hebben wij nodig om U ons verenigingskrantje te kunnen toezenden, alsmede de gegevens om de contributie te kunnen innen.
Dit zijn ook de enige gegevens die bij ons bekend zijn.
De gegevens zijn op een beveiligde computer opgeslagen bij onze ledenadministratie en worden nimmer aan derden doorgegeven.
Bij opzegging worden alle gegevens uit het systeem verwijderd.
Zonder tegenbericht uwerzijds aan het secretariaat gaan wij er van uit dat U instemt met de wijze waarop wij met Uw gegevens omgaan en deze beheren.