Palmpasen

Het huidige Paasfeest is volgens historici een mengelmoes van voorchristelijke gebruiken en geloofszaken. Men kende heel vroeger een soort lentefeest, waarbij vooral de vruchtbaarheid van de nieuwe lente centraal stond. Symbolen hiervan zijn o.a. de meiboom, de paashaas en ook de palmpaastak. Om het nieuwe centraal te zetten werd het oude symbolisch verbrand middels het bekende paasvuur.

Via de godsdienstige route is het Paasfeest ontstaan uit het Joodse Pesach, het feest van het ongezuurde brood, dat 7 dagen duurde en waarbij ook een offerlam werd gegeten.
Dit feest herdacht de EXODUS van de Joden uit Egypte. Later werd het ook overgenomen door de Christenen en werd het verbonden aan het lijden en sterven van Jezus. Bij het concilie van Nicea in het jaar 325 werd bepaald dat het paasfeest voortaan zou worden gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Daarmee is het een symbolische herdenking geworden omdat het niet op een bepaalde datum wordt gehouden.

De symboliek gaat over het lijden en sterven van Jezus en wordt als volgt herdacht:
Op Palmzondag herdenkt men de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem
Dan op witte donderdag begint het lijden van Jezus
Goede Vrijdag is het lijden en sterven
Stille zaterdag symboliseert de grafrust
1e Paasdag de opstanding van Jezus.

Op Palmzondag gingen de jonge kinderen rond met hun Hanie op ‘n Stokkien en zongen hierbij een eenvoudig liedje om een gift in natura los te krijgen:
Hanie op een stokkien
Geef mij nog een brokkien
Geef mij nog een stukkien brood
Aanders giet mien haantie dood.
Er zijn ook andere teksten bekend maar het bovenstaande werd in en rond Emmen het meest gezongen. Het Hanie is dus het symbool van de intocht maar heeft ook nog heidense kenmerken zoals het zonnerad, de lentebloemen en het jonge leven in de vorm van eitjes.

Toen ’t Aol’ Volk in 1948 werd opgericht wilde men de oude Paastradities bewaren en de eerste activiteit was dan ook het organiseren van een keuring van Palmhaantjes met daaraan verbonden een wedstrijd wie het mooiste Haantje had. Niet gemaakt door de kinderen maar door ouders of grootouders. Het was een grote eer om het mooiste haantje te hebben gemaakt en de rivaliteit was groot. Het wedstrijd element is al jaren geleden overboord gezet door de commissie die deze Aol’ Volk activiteit organiseert.

 

Richtlijnen voor het maken van palmhaantjes

oude-haantje
Hierbij Richtlijnen voor het maken van palmhaantjes zoals wij die meegeven op de scholen en die men bij de commissie leden kan afhalen.Een tak met Hulst, Buxus, Den of Thuja (geen jeneverbes, deze is beschermd) of een stok in de vorm van een een kruis, keurig met groen versierd.(Niet met lintjes, vlaggetjes, kokardes of crêpepapier).

De opmaak behoort dan onder andere te bestaan uit:
1. Een ei, of een netje met eitjes en een bloemknop als symbool van het ontwakende leven.
2. Zuidvruchten, bijv: rozijnen, dadels, sinaasappels, walnoten en kandij.Workshop-Aol-Volk0024kl
3. Krakeling als symbool van het oude zonnerad. (oneindige cirkelgang).
4. Er moet een kruis in verwerkt zijn en een cirkel. (zonnerad).
5. Als kroon, het haantje als symbool van de vruchtbaarheid en het licht er boven op.
6. Het kind moet het geheel goed kunnen dragen.
(N.B. Een volwassenen mag gerust een iets grotere “Haantie op een stokkie” maken)