Rabo Clubsupport

Van RABO Clubsupport mochten we voor de reünie
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van onze Jeugd- en Kinderdansgroep,
op 5 maart 2022, een steuntje in de rug ontvangen van € 2488,68.

Geweldig !

We bedanken de RABO-bank en iedereen die op onze Jeugd en Kinderdansgroep heeft gestemd, heel hartelijk.