Voordrachtwedstrijd 2023

Jeugdige Drentse voordrachtskunstenaars in het ATLAS theater

Vrijdagavond 31 maart 2023 was de grote finale van de voordrachtwedstrijd die de Drentse vereniging “’t Aol’ Volk” dit jaar weer – na 3 jaar corona – voor de jeugd organiseerde.
Het was geweldig om te zien en te horen hoe de ruim 30 jeugdige finalisten op het toneel in een bomvolle zaal van het Atlas Theater hun gedichtje in het Drents voordroegen.
Er was weer veel keuze in gedichten: bestaande gedichten, maar ook weer een aantal nieuwe zelfgeschreven gedichten. Gedichten over sport, een huisdier en nog veel meer onderwerpen.

De “Grada Eding-Askesprijs” was dit jaar voor

       Mans Snijders

van de Markeschool in Wachtum met “Smangs” geschreven door Theo Bruinsma.
 Het leverde hem de grote wisselbeker en een geldprijs op. 
Het voordragen werd afgewisseld met dansen van onze Jeugd- en Kinderdansgroep.

De juryleden Annemiek Drenth, Eric van Oosterhout en Klaas Schultz hadden beslist geen gemakkelijke taak, maar uiteindelijk kwamen de volgende winnaars uit de bus:

Bij de jongste groep (groep 1 t/m 5):
1. Lana Starrenburg,   6 jaar, van obs “De Delftlanden”, in Emmen
met “Ik moet poepen” van Lammie de Jong
2. Lana Keuter             7 jaar, van obs “’t Eenspan” in Emmen,
met “”De plaogkabouter” geschreven door Hermien Boesjes
3. Amanda Wessels      7 jaar, van obs “De Esdoorn”, in Weerdinge,
met “Vluchtelingenmeisje” geschreven door Ingrid Otten.

Bij de oudste groep (6,7,8):
1. Mans Snijders       9 jaar, van de “Markeschool” in Wachtum,
met “Smangs”, geschreven door Theo Bruinsma
2. Ceyda Kunt           10 jaar, van “’t Eenspan” in Emmen,
met “Oetgerekend vandaag”, geschreven door Hermien Boesjes
3. Marin Snijders       13 jaar, van de “Markeschool” in Wachtum
met “Boer’nbloed” geschreven door Lineke Albring