Voordrachtwedstrijd

Voordragen, een ouderwetse volkskunst, vroeger altijd beoefend bij ondermeer feestelijke bijeenkomsten. Een extra stimulans ontstond door het oprichten van de Rederijkerskamers rond 1850. Leden hiervan waren, zeker in het begin de hogeropgeleide personen, vaak degenen die hadden gestudeerd. In deze Rederijkers kringen was het een gewoonte om onderling wedstrijden te houden om tot kwaliteitsverbetering te  komen. Verder werden ook openbaar toegankelijke bijeenkomsten georganiseerd. Ook het toneelspelen werd beoefend door de leden van de Rederijkers. Maar de opkomst van het verenigingsleven betekende evenzeer een stimulans voor de woordkunst, dit omdat het voordragen van vooral gedichten onderdeel werd van het programma. Bepaalde personen bekwaamden zich hierin en kregen regionale bekendheid. Soms werden eigen gedichten voorgedragen maar vaak ook oude bekenden zoals “De Schötteldoek”.

Toen ’t Aol’ Volk in 1948 haar activiteiten begon, waaronder het promoten en onderhouden van de streektaal was het dus geen wonder dat men ook het voordragen daartoe wilde benutten en in 1952 startte deze streektaalstimulans. Er werd gekozen voor de wedstrijdvorm en uiteraard was de voor de landbouw rustige tijd tussen Kerst en Oud en Nieuwjaar daarvoor geschikt. Zowel volwassenen als jongeren deden mee en al snel bleek dat het bij de volwassenen neerkwam op een betrekkelijk kleine groep semi-professionals die de dienst uitmaakte. Dit betrof mensen die bij clubs en verenigingen optraden soms tegen vergoeding. Ook omdat het aantal senioren terugliep werd het accent later naar de kinderen verlegd. Hierbij deed zich een ontwikkeling voor die ook uit oogpunt van streektaalbehoud zeer positief was: het schrijven van op de kinderen gerichte gedichten door ouders en leerkrachten. Om deze voor meer kinderen toegankelijk te maken zijn ze door ’t Aol’ Volk in een aantal boekjes gebundeld en uitgegeven, uiteraard met toestemming van de auteurs.

Al sinds jaren vindt de wedstrijd in oktober/november in 2 etappes plaats, eerst de voorrondes op woensdagmiddag en aansluitend op vrijdagavond de finale in De Muzeval; sinds 2016 is de finale in het nieuwe “Atlas theater” in Emmen.
Jurering geschiedt daar door deskundigen van buiten de vereniging.

Er wordt in een aantal leeftijdscategorieën gestreden en de deelnemer met het hoogste punten- totaal wint de Grada Eding-Askes bokaal, een prijs die ze bij haar leven nog heeft ingesteld. Om de drempel voor familie en publiek zo laag mogelijk te maken is de toegang gratis. Het programma wordt verder aangevuld met bijvoorbeeld optredens van de Jeugd- en Kinderdansgroep..

Opgave kan via de scholen of rechtstreeks via de mail: veurdracht@aolvolkemmen.nl.